ROS

ROS Robot Operating System

Het Robot Operating System (ROS) is een flexibel framework voor het schrijven van robot software. Het is een verzameling tools, bibliotheken en conventies die tot doel hebben om complex en robuust robot gedrag over een breed scala van robotplatformen te vereenvoudigen.

ROS werd van de grond af opgebouwd om de robotica collaborative software ontwikkeling te bevorderen. Bijvoorbeeld, één laboratorium is gespecialiseerd in het in kaart brengen van indoor omgevingen en kan een world-class systeem bijdragen voor de productie van kaarten. Een andere groep is misschien gespecialiseerd in het gebruik van kaarten om te navigeren en nog een andere groep kan alle kennis hebben van computer vision voor het herkennen van objecten. ROS is speciaal ontworpen voor deze groepen om te kunnen samenwerken en het voortbouwen op elkaars werk.

De website:  http://www.ros.org