Wat is een RoboBuddy?

Dat zijn robots die “niet sterk, maar wel slim” als hulpje of gezelschap dienen van zijn medemens.
Een robot die rond kan rijden of lopen, die daarbij mensen kan vergezellen en als een soort slimme Tom Poes assistentie kan bieden, ofwel de robot als maatje.
En natuurlijk ook speelgoed robots, zorg robots en service robots kunnen maatjes zijn.

Waarom deze website?

Er is op het internet veel informatie over robots te vinden.
Maar deze informatie staat helaas zeer verspreid en is niet altijd specifiek gericht op robots als maatje.
Wij hopen met deze website de informatie over robots die als maatje kunnen dienen overzichtelijk bij elkaar te brengen.
Tevens verzamelen we informatie over gebruik en eventueel programmeren van deze robots.